Konstrukcje stalowe. Proces montażu

Stalowe konstrukcje stosowane są w wielu branżach oraz miejscach. Wielokrotnie stanowią podstawę budynków czy też wielu urządzeń. Z założenia oczekuje się od nich funkcjonalności oraz trwałości i co najważniejsze bezpieczeństwa.

Przed montażem

Zanim przystąpimy do właściwego montażu, musimy zadbać o bezpieczeństwo całej konstrukcji oraz wszystkich osób, które znajdować się będą w jej pobliżu. W tym celu najpierw zapoznajmy się z projektem montażu oraz planem bezpieczeństwa, który obowiązuje na każdej budowie. Bardzo ważna jest tak zwana ocena ryzyka. To „obliczane” jest w odniesieniu do poszczególnych stanowisk pracy oraz danych czynności przy nich wykonywanych. Ostatecznie musimy dokładnie sprawdzić teren, na którym odbywać będzie się montaż oraz zweryfikować poprawne działanie wszystkich maszyn, które zostaną przy nim wykorzystane.

konstrukcje stalowe
konstrukcje stalowe

Właściwy montaż

Konstrukcje stalowe wznosi się przy wykorzystaniu maszyn, które mają podnieść, przenieść oraz zaczepić poszczególne elementy konstrukcyjne w określonych miejscach. Choć konstrukcja stalowa nie może zostać stworzona bez ich wykorzystania, to kluczem jest właściwy nadzór człowieka, który nadzoruje i kontroluje, aby wszystkie kolejne czynności odbywały się wedle ustalonego planu. Chodzi tu nie tylko o uwzględnienie kolejności danych czynności, ale też zadbanie o to, aby wszystkie zamontowane elementy spełniały kryteria bezpieczeństwa. Oznacza to, że wszelkie zawiesia czy haki muszą nie tylko być w pełni sprawne, ale też spełniać odpowiednie normy. Następnym etapem jest montowanie oraz łączenie konstrukcji stalowych. Tutaj wszystko zależy od indywidualnych potrzeb i znaczenia samej konstrukcji. Inaczej bowiem montować będziemy konstrukcje, które mają być wykorzystane tylko przez jakiś czas i ich największą zaletą ma być funkcjonalność, a inaczej elementy, który mają być zmontowane na stałe. W tym drugim przypadku wykorzystuje się spawanie. Proces ten musi być przeprowadzony w sposób wysoce profesjonalny. Niedbale wykonane spawanie zagraża solidności i trwałości całej konstrukcji, zwłaszcza jeśli do budowy wykorzystane zostały elementy nie najlepszej jakości.

Czytaj również:  Hale stalowe – Praktyczne wykorzystanie